Tłumaczenia specjalistyczne

Charakterystyczny rodzaj przekładów językowych stanowią tłumaczenia specjalistyczne dotyczące zaawansowanych tekstów z dziedziny informatyki, finansów, prawa i ekonomii, budownictwa oraz wszelkie treści i normy techniczne. Przekłady dokumentacji technicznej wymagają od osób je prowadzących bardzo szerokiego zasobu słownictwa oraz fachowej wiedzy w wąskiej specjalizacji w konkretnej dziedzinie.

Z uwagi na specyfikę i charakter tego typu przekładów, należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem doskonale rozumiemy potrzeby współczesnych konsumentów. Zapewniamy w związku z tym najwyższy poziom naszych świadczeń. Gwarantujemy zachowanie branżowego słownictwa oraz spójności treści.

Na wysoką jakość naszych usług pracuje zespół doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin. Grono tłumaczy tworzą osoby o sprawdzonych kompetencjach, rzetelnie realizujące powierzone im zadania, a także dysponujące ogromnym doświadczeniem w konkretnej branży i określonej specjalności.

Korzystając z oferty Hieroglif Express mogą Państwo liczyć na fachową pomoc i szybką realizację zadania. Ponadto nie pobieramy dodatkowych opłat za wykonanie tłumaczenia specjalistycznego, co odróżnia naszą ofertę od usług innych biur na rynku.

Energetyka
Wykonujemy przekłady dokumentów koniecznych do sprawnego realizowania działań i obsługi urządzeń oraz instalacji w sektorze energetycznym. Wykonujemy tłumaczenia specjalistyczne między innymi instrukcji obsługi, kart charakterystyki, dokumentacji technicznej raportów, itp.
Finanse
Doświadczeni eksperci z sektora finansowego wykonują przekłady dokumentów pomocnych w procesach dotyczących gromadzenia, zarządzania i wydatkowania pieniędzy. Podejmujemy się pracy na sprawozdaniach rocznych, audytach, raportach, rachunkach, itp.
Medycyna
Przygotowujemy przekłady dokumentów i treści dotyczących branży medycznej. Tłumaczymy między innymi karty pacjenta, recepty, wpisy szpitalne, dowody ubezpieczenia, itp. Do zadań oddelegowujemy osoby posiadające kompetencje językowe i wiedzę branżową.
Motoryzacja
Opracowujemy przekłady treści, które wymagają fachowej wiedzy i słownictwa z zakresu motoryzacji. Przygotowujemy dla naszych klientów dokumenty samochodowe, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, a także szereg innego typu materiałów związanych z pojazdami.
Informatyka
Wykonujemy tłumaczenia specjalistyczne z zakresu informatyki. Do przeprowadzenia takich projektów oddelegowani zostają doświadczeni eksperci z tej branży, których wiedza poparta jest doświadczeniem oraz wykształceniem. Przekładamy różnego typu dokumenty.

Cennik przykładowych tłumaczeń

Tłumaczenie na język polski Tłumaczenie na język obcy
Rodzaj
tłumaczenia
1800 znaków 1600 znaków 1800 znaków 1600 znaków
angielski 37 33 37 33
francuski 37 33 37 33
hiszpański 70 62 75 67
niemiecki 37 33 37 33
rosyjski 45 40 45 40
włoski 60 53 60 53