Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe to teksty ogólnobiznesowe, dokumenty związane ze zwykłą działalnością gospodarczą firm, korespondencja handlowa, wycinki z prasy, oferty handlowe, dokumenty bankowe, teksty prawnicze, wszelkiego rodzaju dokumenty o charakterze ekonomicznym lub prawniczym, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.

To także życiorysy, listy motywacyjne, raporty, sprawozdania, protokoły, uchwały, dzienniki ustaw, akty notarialne, wszelkiego rodzaju umowy, ulotki, oferty, opracowania, ankiety, cenniki, informatory, certyfikaty, świadectwa, informacje o produktach, dokumenty przewozowe, faktury, rachunki i wiele innych dokumentów, których nie sposób w tym miejscu wszystkich wymienić.

Biuro Tłumaczeń Hieroglif Express oferuje Państwu dwie możliwości rozliczania strony tłumaczenia zwykłego: 1800 znaków lub 1600 znaków na stronie. Do liczenia znaków używamy narzędzia „Statystyka wyrazów” w programie Microsoft Word. Aby dowiedzieć się, ile w dokumencie jest stron tłumaczeniowych, wartość liczbową z pozycji „Znaki (ze spacjami)” wystarczy podzielić przez 1800 lub 1600. Przy rozliczeniach pod uwagę bierze się tekst po przetłumaczeniu. To, czy tekst po przetłumaczeniu wydłuży się czy skróci, zależy od danego języka. Na przykład, tłumaczenie na język angielski może się skrócić w stosunku do polskiego oryginału nawet o 10%.