Tłumaczenia techniczne

Rzetelna, fachowa wiedza w połączeniu z wysokimi kompetencjami językowymi pozwalają naszym ekspertom wykonać tłumaczenia techniczne odznaczające się wysokim poziomem poprawności merytorycznej, branżowym słownictwem oraz spójnością. Przeprowadzamy przekłady z niemal każdej dziedziny i na różnych typach dokumentów. Opracowujemy między innymi:

instrukcje obsługi,
dokumentację techniczną,
dokumentację budowlaną,
materiały do przetargu,
opisy budowy maszyn oraz urządzeń,
opisy projektowe,
karty charakterystyki,
i inne.
Do zleceń oddelegowujemy osoby wyróżniające się konkretnym wykształceniem kierunkowym oraz filologicznym, posiadające także doświadczenie przy realizacji usług translatorskich. Współpracujący z nami tłumacze podejmują także kroki w kierunku stałej poprawy swoich kompetencji.

Wszystkie przekazane nam dokumenty są odpowiednio chronione klauzulą poufności, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione, stanowiące wąskie grono, które zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy obrocie dokumentami. Gotowe przekłady są archiwizowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za to, że tekst jest techniczny. Cena tłumaczenia zależy wyłącznie od ilości korekt.