Tłumaczenia finanse

Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

Biuro Tłumaczeń Hieroglif Express, jako biuro z ogromnym doświadczeniem, oferuje swoje usługi tłumaczeniowe w branży finansowej. Aby sprostać wymaganiom wszystkich klientów zatrudniamy tłumaczy, którzy specjalizują się w tłumaczeniu dokumentów finansowych. Z ogromną starannością tłumaczymy:

  • bilanse
  • raporty roczne i okresowe,
  • rachunki zysków i strat,
  • zeznania podatkowe,
  • biznesplany,
  • oferty prywatne i publiczne,
  • dane statystyczne,
  • umowy
  • i inne

Zapraszamy do kontaktu z nami. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce – kontakt.