Tłumaczenia medyczne

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

Tłumaczenia w dziedzinie medycznej niosą za sobą cenę najwyższą. Zdajemy sobie sprawę, że ceną błędu może być ludzkie życie. Do tego typu zleceń, przydzielani są tylko najzdolniejsi i najbardziej odpowiedzialni tłumacze. Tłumacze korzystają z cyklicznych szkoleń, co pozwala im pracować sprawnie i zgodnie z aktualnymi normami.

Tłumaczymy:

  • karty pacjenta
  • recepty
  • wypisy szpitalne
  • formularze świadomej zgody
  • instrukcje obsługi sprzętu medycznego
  • dokumenty dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych
  • dowody ubezpieczenia
  • zalecenia medyczne

Zapraszamy do kontaktu z nami. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce – kontakt.